Villkor

CowCareCompanion™ är ett rådgivningsverktyg för systematiskt djurhälsoarbete som är utvecklat av Växa Sverige och som bygger på Växa Sveriges mångåriga kunskaper om nötkreatur. Verktyget ska fungera som en vägledning för att på ett metodiskt sätt arbeta med att förbättra djurhälsan på besättningsnivå.

Varje mjölkbesättning är unik. För att verktyget ska fungera optimalt bör arbetet anpassas till de djurhälsoutmaningar som finns i den aktuella besättningen. Det är också önskvärt att arbetet med CowCareCompanion sker i dialog med en rådgivare. Det är djurägaren eller dess ombud som ansvarar för skötsel och åtgärder i besättningen. Växa Sverige friskriver sig från allt ansvar för de råd som uppkommit med hjälp av CowCareCompanion.

Så behandlar vi personuppgifter enligt GDPR

Vi behöver viss information om dig och din produktion för att kunna leverera tjänster och verktyg med hög användarvänlighet och relevans. Växa är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi hanterar och lagrar personuppgifter om den som använder våra tjänster och verktyg. Genom att du registrerar dig som användare i CowCareCompanion, och accepterar våra användarvillkor, godkänner du att vi inhämtar och administrerar dessa uppgifter. 

Uppgifterna används för att kunna möta Växas berättigade intresse för intern kontroll och för utveckling av våra tjänster och verktyg samt för att ta fram samlad statistik. Personuppgifter används på detta sätt i den utsträckning det inte överskrider den registrerades rättigheter.

Uppgifterna behålls under den tid du är användare av våra tjänster och verktyg. Alla uppgifter sparas i ordnat skick och på betryggande sätt. I vissa fall kan annan lagstiftning än personuppgiftslagstiftningen kräva att uppgifter finns kvar hos oss längre tid, t ex om de officiella uppdragen kring djurhälsa och smittskydd så kräver.