Tiden kring kalvning

Ta en byggsten i taget. Varje byggsten innehåller råd och tips om hur du lyckas med sinläggning och perioden runt kalvning. Börja med byggstenarna i botten av pyramiden och jobba er uppåt.

Denna pyramiden är bara tillgänglig för registrerade användare.

Logga in här eller Skapa ett konto

  • Juverhälsa
  • Klövhälsa
  • Kokomfort
  • Mjölkning
  • Riskdjurshantering
  • Introduktion kvigor
  • Hull
  • Hygien sinläggning och sintid
  • Utfodring sinläggning och tidig sintid
  • Mjölkning vid sinläggning
  • Hygien runt kalvning
  • Utfodring runt kalvning
  • CAB: katjon-anjonbalans i fodret